اعلان  کاریابی بست های شورای حکمیت سارک SARCO

reza_admin
شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۴:۲۱
اعلان  کاریابی بست های شورای حکمیت سارک SARCO

Publish Date

Closing Date

Location

شورای حکمیت سارک

ریاست همکاری های منطقه یی وزارت امور خارجه ذریعه مکتوب شماره 605 مورخ 1400.4.20 خویش جنین نگاشته است:

سکرتریت سازمان سارک طی یاداشت مورخ 6 جولای 2021 خویش اعلان کاریابی برای پست های:

Deputy Director and Assistant Director (Law) در شورای حکمیت سارک را ارسال نموده و از کشور های عضو تقاضا نموده است تا اعلان متذکره را درصفحات انترنتی و مراجع مربوط شان به نشر برسانند.

در یاداشت ذکر گردیده است؛ تمام اسناد مربوط به پست های متذکره در وب سایت (www.sarco-sec.org) قابل دسترسی بوده وعلاقه‌مندان می توانند در خواستی شان را الی تاریخ 20 اگست 2021 به شورای حکمیت سارک ارسال نمایند.