اشتراک وسخنرانی سرپرست وزارت صنعت وتجارت درگفتمان عامه وخصوصی درکابل

yonus_shafaq
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ - ۱۱:۳۶
اشتراک وسخنرانی سرپرست وزارت صنعت وتجارت درگفتمان عامه وخصوصی درکابل

دراین برنامه درمورد چالش‌های دست‌فروشان، تصفیه مالیات وآسان سازی بستن یک‌تجارت بحث شد.

دراین گفتمان محترم اجمل احمدی درمورد اصلاحات دربخش تجارت، سکتورصنعت، توزیع جواز ازطریق اداره عمومی ثبت مرکزی و اهمیت تشکیل فدراسیون اتاق‌ها صحبت کرد.

وی همچنان گفت با هماهنگی اتاق‌ها قراراست فدراسیون اتاق ها به زودی گشایش یابد.