اقدامات فوری جهت عرضه مواد خوراکی در بازارهای کشور

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۹ - ۱۲:۳۳
اقدامات فوری جهت عرضه مواد خوراکی در بازارهای کشور

روز سه شنبه مورخ 5 حمل سال 1399 محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت همراه با محترم خان‌جان الکوزی ومحترم یونس مومند نمایندگان سکتورخصوصی افغانستان با سفیران محترم ازبکستان وقزاقستان گفتکو کردند.
در این نشست، بحث روی عرضه مواد خوراکی چون آرد، روغن و گندم به افغانستان صورت گرفت و محترم شادمانوف سفیرازبکستان درکابل اطمینان داد که شیوع ویروس کرونا روی روابط تجارتی افغانستان وازبکستان اثرات منفی نمی گذارد. سفیرمحترم ازبکستان همچنان اطمینان داد که مرزهای کشورش درحال حاضرصرف به منظور معاملات تجارتی برای افغانستان باز می باشد.
محترم اجمل احمدی درادامه یکجا با نمایندگان سکتورخصوصی با محترم یاسین گلدینوف سفیر قزاقستان درکابل طی یک کنفرانس تیلفونی روی بازبودن راه های ترانزیتی وتجارتی میان دوکشورگفتگو کرد. سفیرمحترم قزاقستان وعده همکاری های جدی بازرگانی جهت عرضه مواد اولیه به افغانستان را سپرد که به همین سبب وزارت صنعت و تجارت فهرستی از مواد اولیه مورد نیاز را برای کشور قزاقستان تسلیم می نماید.
در ضمن، سرپرست وزارت صنعت و تجارت فردا چهارشنبه مورخ 6 حمل سال 1399 با محترم زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان درکابل روی حل چالش های ترانزیتی کابل-اسلام آباد صحبت خواهد کرد. وزارت صنعت و تجارت اطمینان میدهد که مرزهای کشور به منظور معاملات تجارتی با کشورهای همسایه ومنطقه باز میباشد و کالاهای مثل آرد، گندم و روغن مانند گذشته در دسترس مردم قرار می گیرد و شیوع ویروس کرونا تاثیرات منفی روی روابط تجارتی افغانستان با بازارها نخواهد داشت.