نخستین جلسه‌ی گروه‌ی مذاکراتی روی تعدیل موافقت‌نامه‌ی اپتا برگزار شد

reza_admin
Mon, Nov 29 2021 10:46 AM
نخستین جلسه‌ی گروه‌ی مذاکراتی روی تعدیل موافقت‌نامه‌ی اپتا برگزار شد

‌یک‌شنبه مورخ 7قوس 1400 مطابق به 22ربیع‌الثانی 1443

نخستین جلسه‌ی گروه‌ی مذاکراتی روی تعدیل موافقت‌نامه‌ی اپتا با اشتراک نمایندگان ادارات ذیربط و معین مالی و اداری این وزارت، تحت ریاست محترم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در تالارعمومی کنفرانس‌های این وزارت برگزارش شد.

محترم نورالدین عزیزی ضمن خوش‌آمدید به نمایندگان ادارات ذیربط از دست‌آوردها، دیدگاه‌ی سکتورخصوصی و کابینه‌ی ا.ا. افغانستان در مورد سفرش به جمهوری اسلامی پاکستان صحبت کرده و به تیم همراه‌شان هدایت دادند تا در مورد توافقات صورت گرفته در این سفر با جزئیات به اشتراک‌کنندگان معلومات ارایه کنند.

در این جلسه ضمن ارایه‌ی معلومات و بحث روی توافقات صورت گرفته، همچنان فیصله‌ی کابینه در مورد تشکیل کمیته‌ی مذاکراتی روی تعدیل موافقت‌نامه‌ی اپتا قرائت که در این فیصله رهبری وزارت صنعت و تجارت ا.ا. افغانستان ریاست این کمیته را به عهد دارد.

در اخیر این جلسه، تصمیم اتخاذ گردید که جهت بحث بیشتر روی موضوعات اختلافی باردیگر قبل از نشست دوجانبه؛ جلسه‌ای با اشتراک تمام اعضای کمیته‌ی مذاکرتی روی تعدیل موافقت‌نامه‌ی اپتا برگزار ‌شود.

Latest news

Thu, Aug 12 2021 8:40 AM
Background image

Holding a coordination meeting to better identify and introduce domestic products

Coordination meeting to better identify and introduce products and provide the necessary facilities to support the country's production industries under the chairmanship of Mr. Sayed. . .

Thu, Aug 12 2021 8:32 AM
Background image

The 1st phase of Juma Mohammad Mohammadi Industrial Park; The most standard industrial park in the country

Mr. Sayed Mohsen Sadat, General Director of Industrial Parks and Industrial Affairs of the Ministry of Industry and Commerce, following the guidance of the MoIC leadership

BACK TO NEWS