اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

yonus_shafaq
Tender, bid

Publish Date

Closing Date

Location ولایت کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت صنعت وتجارتدر نظر دارد، قرارداد( رنگباب پرنترها و ماشین های فوتوکاپی سال مالی 1399) را با شماره داوطلبی(MOIC/NCB/G/99/002) به (شرکت محترم خدمات لوژستیکی استار گروپ دارنده جواز نمبر 29768 ،آدرس:سالنگ وات،مقابل سینمای ملی، کابل افغانستان، شرکت تابان شهریار لمیتد دارنده جوازنمبر19856،آدرس:لب جر خیرخانه کابل، شرکت ستارگولد دارنده جواز نمبر38768، آدرس: قوای مرکز،جوار قندهاری مارکیت-کابل وشرکت فونیکس تکنالوژی لمیتد دارنده جواز نمبر21918،آدرس: شهرنو، صدیق پلازا، منزل سوم-کابل، از طریق قرارداد چهارچوبی به قیمت مجموعی فی واحد مبلغ(430،710)چهار صدوسی هزار وهفت صد و ده افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند،می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت صنعت وتجارتواقع دارالامان، جوار شورای ملی سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۵ - ۱۰:۱۹ ولایت کابل
Background image

 اعلان تهیه و تدارک پرزه جات موترهای خدماتی و انتقالی مرکز ریاست

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک پرزه جات، روغنیات وسایط خدماتی و انتقالی، شماره تشخیصیه

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۲۵ - ۱۰:۱۲ ولایت کابل
Background image

انتقال امتعه مواد نفتی و گاز مایع حق الخدمت بندری از بنادر به مرکز و ولایات

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی انتقال امتعه مواد نفتی و گاز مایع حق الخدمت بندری از بنادر به مرکز و ولایات

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۵ - ۱۰:۲۴ ولایت کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت صنعت وتجارتدر نظر دارد، قرارداد( رنگباب پرنترها و ماشین های فوتوکاپی سال مالی 1399)

Back to tenders