اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

yonus_shafaq
Tender, bid

Publish Date

Closing Date

Location ولایت کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت صنعت وتجارتدر نظر دارد، قرارداد( رنگباب پرنترها و ماشین های فوتوکاپی سال مالی 1399) را با شماره داوطلبی(MOIC/NCB/G/99/002) به (شرکت محترم خدمات لوژستیکی استار گروپ دارنده جواز نمبر 29768 ،آدرس:سالنگ وات،مقابل سینمای ملی، کابل افغانستان، شرکت تابان شهریار لمیتد دارنده جوازنمبر19856،آدرس:لب جر خیرخانه کابل، شرکت ستارگولد دارنده جواز نمبر38768، آدرس: قوای مرکز،جوار قندهاری مارکیت-کابل وشرکت فونیکس تکنالوژی لمیتد دارنده جواز نمبر21918،آدرس: شهرنو، صدیق پلازا، منزل سوم-کابل، از طریق قرارداد چهارچوبی به قیمت مجموعی فی واحد مبلغ(430،710)چهار صدوسی هزار وهفت صد و ده افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند،می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت صنعت وتجارتواقع دارالامان، جوار شورای ملی سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۳ - ۱۵:۵۵ ولایت کابل
Background image

پروسهء داوطلبی تهیه وتدارک شش قلم وسایل تخنیکی

وزارت صنعت و تجارت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسهء داوطلبی تهیه وتدارک شش قلم وسایل تخنیکی برای سال مالی 1399 اشتراک نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۳ - ۱۵:۳۳ ولایت کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود { وزارت صنعت و تجارت} ادرس: سرک دارالامان، ناحیه ششم، در نظر دارد قرار داد ( کمپین سرمایه گذاری . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۵:۴۲ ولایت کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت صنعت وتجارت در نظر دارد، قرارداد(دو نوع تیل 81،200 لیتر پترول و 26،600 لیتر دیزل

Back to tenders