انتقال امتعه مواد نفتی و گاز مایع حق الخدمت بندری از بنادر به مرکز و ولایات

yonus_shafaq
Tender, bid

Publish Date

Closing Date

Location ولایت کابل

ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی انتقال امتعه مواد نفتی و گاز مایع حق الخدمت بندری از بنادر به مرکز و ولایات، شماره تشخیصیه ) 8MOCI/FLGE/PR/99/00 ( اشتراک نموده و سافت شرطنامه را از }آمریت تهیه و

تدارکات{ و ویبسایت اداره تدارکات ملی ) www.npa.gov.af ( اخذ. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ) 1:30 بعد از ظهر( روز شنبه مورخ 1399.4.7 { به }آمریت تهیه و تدارکات معاونیت اداری ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع{ واقع }ناحیه 17 ، سرکوتل خیرخانه{ ارایه نمایند؛ آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ ) 300،000 ( سه صد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه مورخ 1399.4.7 ساعت 1:30 بعد ازظهر در تالار این ریاست تدویر میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۳ - ۱۵:۵۵ ولایت کابل
Background image

پروسهء داوطلبی تهیه وتدارک شش قلم وسایل تخنیکی

وزارت صنعت و تجارت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسهء داوطلبی تهیه وتدارک شش قلم وسایل تخنیکی برای سال مالی 1399 اشتراک نمایند.

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۳ - ۱۵:۳۳ ولایت کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود { وزارت صنعت و تجارت} ادرس: سرک دارالامان، ناحیه ششم، در نظر دارد قرار داد ( کمپین سرمایه گذاری . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۵:۴۲ ولایت کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت صنعت وتجارت در نظر دارد، قرارداد(دو نوع تیل 81،200 لیتر پترول و 26،600 لیتر دیزل

Back to tenders