پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک39 قلم رنگباب( پرنترهای ساده، رنگه و ماشین های فوتوکاپی)

murtaza_admin

Publish Date

Closing Date

سند داوطلبی:Download Document


محتوايات:

(( وزارت صنعت و تجارت، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز تهیه وتدارک39  قلم رنگباب( پرنترهای ساده، رنگه و ماشین های فوتوکاپی)، وزارت صنعت و تجارت ، برای سال مالی 1398اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را نیز توسط حافظه فلش دسک از وزارت صنعت و تجارت، آمریت تدارکات، کارته سه ، سرک دارالاامان جوارشورای ملی سابقه بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی روزآفرگشائی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد، تضمین آفر بصورت تضمین بانکی اخذ میگردد. جلسه آفرگشایی به تاریخ 25/3/1398 ساعت دو بعد از ظهرواقع  تعمیرریاست پارک های صنعتی تعمیر وزارت، آمریت تدارکات تدویر می گردد

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۴:۴۹ ولایت کابل
Background image

پروسه های داوطلبی (تهیه و تدارک پرزه جات وسایط نقلیه و قرطاسیه باب

وزارت صنعت و تجارت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه های داوطلبی (تهیه و تدارک پرزه جات وسایط نقلیه و قرطاسیه باب به روش قرارداد چهارچوبی برای سال مالی 1399)

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۹ - ۱۵:۱۹ ولایت کابل
Background image

پروسه داوطلبی باز داخلی(تدارک که پروژه اعمار ریسیپشن

وزارت صنعت و تجارت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی(تدارک که پروژه اعمار ریسیپشن و هال مراجعین با تهیه و نصب و منتاژ وسایل امنیتی تکنالوژی معلوماتی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۸:۲۹ کابل
Background image

پروسه داوطلبی انتقالات برای احتیاج حد اقل و حد اکثر، تیل پطرول و تیل دیزل مربوط ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع

ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی انتقالات برای احتیاج حد اقل و حد اکثر، تیل پطرول و تیل دیزل مربوط ریاست عمومی تصدی مواد . . .

Back to tenders