انجنیر ساحوی

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۴ - ۱۷:۶
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایات مختلف

عنوان وظیفه:

انجنیر ساحوی

کود بست:

IPSP/38

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت:

ولایات

تعداد پست:

۲ بست

گزارشدهی به:

امریت پلان و تطبیق پروژه ها ریاست انکشاف پارک های صنعتی

 

   هدف وظیفه:
نظارت از تطبیق اسناد تخنیکی و شرطنامه ساختمانی قرارداد و باز دید از پروسه پیشرفت کار امور ساختمانی پروژه با شرکت قراردادی.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان کاری امریت پلان و تطبیق پروژه ها
 2. مطمین شدن از اجرای امور ساختمانی پروژه در مطابقت با نقشه ها، مشخصات و شرایط قرار داد.
 3. نظارت از روند کنترول کیفیت و ازمایش های لابراتواری شرکت قرار دادی و مطمین شدن تطبیق پروژه مطابق به پلان و مشخصات پروژه.
 4. نظارت و بررسی روزانه پیشرفت امور ساختمانی پروژه واطمینان حاصل کردن از تطبیق پروژه مطابق مشخصات، پلان کاری پروژه  و معیار های ساختمانی.
 5. مشخص کردن تغیرات ساحوی ، تخنیکی و امور غیر قابل پرداخت.
 6. مرور پلان کاری پروژه و مطمین شدن از تطبیق به موقع ان.
 7. بررسی و نظارت شرکت قراردادی در قسمت تطبیق پروژه
 8. هماهنگی با کارمندان تخنیکی قراردادی جهت تنظیم درست امور پروژه.
 9. موجودیت در ساحه پروژه جهت در ارتباط بودن و اگاه بودن از امور پروژه.
 10. انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب آمرین مربوطه به وی سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های  انجنیری ،..................... و به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود.
 2. حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
 3. بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه به شمول ایمیل،  برنامه آفیس و تهیه و ترتیب دیتابیس در اکسل.

داوطلبان واجد شرایط میتوانند CV  واسناد تحصیلی خویش را  به ایمیل آدرس ذیل (ipgd.moci@gmail.com) ارسال نمایند.

اسناد مورد نیاز: کاپی اسناد تحصیلی و خلص سوانح ویا قرارداد کار.

هنگام ارسال ایمیل، کود بست (vacancy number) و عنوان بست را در موضوع( subject ) درج نمایید.

تنها به کاندیدان ایمیل میگردد که از سوی کمیته موظف واجد شرایط امتحان شناخته شوند.

نوت: قابل یادآوری است که معاش بست های متذکره از سیستم NTA میباشد.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies