متخصص مالی

reza_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۱۳:۴۷
متخصص مالی

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

عنوان وظیفه : متخصص مالی

وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت 

کود بست: 1-

موقعیت:  کابل

بخش: پروژه حمایت از پارک های صنعتی

گزارش دهی به: رئیس عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع

گزارش گیری:

هدف وظیفه: انسجام امور مربوط به فعاليت هاي مالی پروژه حمایت از پارک های صنعتی

.........................................................................................................................................................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری مسول مالی طور ماهوار و ربعوار در مطابقت با پلان سرمحاسبیت جهت اجراأت مؤثر و به موقع.
 2. مدیریت، رهنمایی و نظارت از اجراأت کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراأت مؤثر، رشد و آموزش آنها.
 3. مطالعه و وارسی از تمام اسناد مالی وارده، پول های نقدی و اسعاری جهت حصول اطمینان از صحت آن ها.
 4. تهیه، ترتیب وطی مراحل اسناد تدارکاتی، پروژه ها، ذخایر و ساختمانی جهت حصول اطمینان از شفافیت حسابی.
 5. دوران آویزها، صورت حساب بانکی بصورت یومیه، هفته وار و ماهوار جهت تطبیق و معامله به اسناد حسابی.
 6. ترتیب راپور مصارف بصورت ماهوار و ربعوار به مقام ریاست جهت حصول اطمینان و ارسال به وزارت مالیه.
 7. کنترول و تطبیق اسناد محاسبه مالی با اسناد فرمایش دهنده قبل از ارسال به بانک ها جهت حصول اطمینان از صحت آن.
 8. اجرای تخصیصات ماهوار برویت درخواست مصارف بعد از تأیید مقام ریاست به منظور اجرای معاشات کارکنان.
 9. بررسی و کنترول از آویزهای به منظور ثبت قیمت فروشات و خریداری و اسناد واصله جمع و خرچ معتمدین به منظور حصول اطمینان از صحت آن.
 10. ترتیب حواله ها جهت اجرای معاشات و مصارفات و ارسال آن به وزارت مالیه.
 11. ترتیب راپور معاشات کارمندان و ارسال آن به وزارت مالیه.
 12. ارائه مشوره های مسلکی در امور مالی به اداره مربوطه غرض بهبود امور مالی و حسابی.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و اهداف اداره سپرده میشود.

.........................................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
  •  حد اقل لیسانس در بخش اقتصاد، مالی و یا اداره تجارت و سایر رشته های مرتبط (به حایز سند ماستری و دوکتورا) ترجیح  داده می شود

.2تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)

  • داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
  • حداقل یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های دولتی

.3مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)

 • آشنایی با تکنالوژی معلوماتی و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل).
 • توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی) اداره مربوط.

آشنایی به لسان انگلیسی

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل (Khalmoh.amiri@gmail.com)  ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies