ریاست زون‌های خاص اقتصادی

reza_admin
شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹ - ۱۳:۷
ریاست زون‌های خاص اقتصادی

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت صنعت و تجارت واقع دارالامان جوار شورای ملی سابقه

به منظور سپردن کار به اهل کار، ایجاد اداره سالم و کارا مبتنی بر اصل شایسته سالاری؛ وزارت صنعت و تجارت بست دوم ریاست زون‌های اقتصادی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد.

لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

شماره اعلان بست:

 

 

عنوان وظیفه:

رئیس زون های خاص اقتصادی

 

بست:

2

 

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

 

بخش مربوطه:

ریاست زون های خاص اقتصادی

 

موقعیت بست:

کابل

 

تعداد بست:

1

 

گزارشدهی به:

مقام وزارت صنعت وتجارت

 

گزارش گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

 

کود بست:

 

 

تاریخ بازنگری:

 

 

..................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:   مدیریت، نظارت و حصول اطمینان از توسعه و انکشاف سکتور خصوصی بمنظور جلب،جذب و تشویق سرمایه گذاری،  حمایت از تولیدات داخلی و صادراتی در زون های خاص اقتصادی .

....................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی بست:       

 1. مطالعه وتحلیل پالیسی های اقتصادی وپلان ملی استراتیژیک ا.ا.ا جهت تقویه وانکشاف زون های خاص اقتصادی مطابق معیارات جهانی.
 2. ارایه خدمات بموقع به تجار وسرمایه گذار داخلی و خارجی در زون های خاص اقتصادی بمنظور بهبود امور مربوطه ورسیدگی به حل چالش ها و مشکلات موجود آنها.
 3. مدیریت‌‌‌ ،نظارت و حصول اطمینان از فعالیت های سکتور زیر بنایی، خدماتی،مالیاتی و سایر موضوعات تخنیکی زون های خاص اقتصادی به  منظور رشد و توسعه  اقتصادی .
 4. اخذ گزارشات احصاییوی از زون های خاص اقتصادی موجوده بطور هفتوار٬ماهواروربعواراز فعالیت های انجام شده  و ارایه آن به مقامات وزارت صنعت وتجارت .
 5. طرح و ترتیب پلان جامع جهت ایجاد زون های خاص اقتصادی جدید در سایر بخش های کشور که از نگاه موقعیت جغرافیایی و داد و ستد تجارتی مثمر باشد
 6. همکاری و تشریک مساعی در جلب،جذب و تشویق سرمایه گذاری برای رشد و حمایت تولیدات داخلی با ریاست  امور سرمایه گذاری در زون های خاص اقتصادی
 7. تحلیل وتوسعه استراتیژی های بازاریابی برای رشد تولیدات داخلی وترغیب سرمایه گذاری های خارجی در زون های خاص اقتصادی
 8. کنترول و نظارت از عموم  کالا های صادراتی، وارداتی، قراردادهای بازرگانی در حیطه زون های خاص اقتصادی بمنظور بهبود امور توسعه تجارتی

وظایف مدیریتی بست:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان و اهداف استراتیژیک اداره.
 2. حصول اطمینان از تنظیم اسناد در فایل ها و کارتن های مربوطه جهت حفظ و نگهداری.
 3. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه.
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 5.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 6. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان مربوط.
 7. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت آن ها.
 8. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت غرض آگاهی مقامات از فعالیت ها و دست آورد های مربوط.
 9. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

وظایف هماهنگی بست :

 1. تامین روابط وایجاد هماهنگی با مراجع ذیربط کاری در زون های خاص اقتصادی بمنظور بهبود امور مربوطه
 2. انسجام وتنظیم فعالیت ها ی زون های خاص اقتصادی ایجاد شده جهت انجام وظایف محوله طبق قوانین و طرزالعمل های نافذه در اداره مربوطه
 3. تامین هماهنگی با نهاد های ذیربط پیرامون توسعه و معیاری سازی روند تجارت در زون ها و خدمات طبق اصول و معیارات تجارتی.
 4. ایجاد روابط با  تاجران ملی جهت جلب آنان برای توسعه برنامه های اقتصادی در زون های خاص اقتصادی

...................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: تجارت ، اقتصاد بین الملل، اداره تجارت، اداره عامه، اقتصاد، ، پالیسی عامه، تجارت (Commerce) و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری:

حداقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی ازرشته های تحصیلی ذکر شده و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).

 • مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
 2. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

 

نوت: متقاضیان محترم واجدشرایط طبق لایحه وظایف بست مذکور می‌توانند خلص سوانح (CV) خویش را به یکی از زبان‌های ملی ترتیب نموده، ضمن اسکن اسناد تحصیلی و تجربه کاری در یک فایل (PDF) که حجم آن از (MB 5) بیشتر نباشد را به ایمیل آدرس (hr.moci2018@gmail.com) داخل فولدر ارسال نمایند.

قابل ذکر است؛ آنعده کاندیدانی که در دوایر دولتی ایفای وظیفه نموده اند؛ خلص سوانح جدید که بالای آن شش ماه نگذشته باشد، ارایه نموده و کاندیدان محترمی که در شرکت‌ها، مؤسسات خصوصی وظیفه انجام داده اند؛ تصدیق مرجع دولت قرارداد کاری ایشان از ثبت و راجستر آن الزامی می‌باشد.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies