همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۵:۵۷

ولایت کابل

Background image

کارشناس حقوقی ریاست عمومی پارک های صنعتی

عنوان وظیفه : کارشناس حقوقی ریاست عمومی پارک های صنعتی وزارت یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: پارک های صنعتی گزارشدهی به: رئیس عمومی پارک های صنعتی گزارشگیری از: ندارد

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۵:۱

ولایت کابل

Background image

متخصص حفظ و مراقبت پارک های صنعتی

عنوان وظیفه : متخصص حفظ و مراقبت پارک های صنعتی وزارت: صنعت و تجارت موقعیت: کابل بخش: مصارف امور عملیاتی پروژه های آیسا گزارشدهی به : رئیس حفظ و مراقبت و رئیس عمومی پارک های . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۷:۳۴

ولایت کابل

Background image

ماشین آپرتر ورکشاپ تخنیکی

عنوان وظیفه : ماشین آپرتر ورکشاپ تخنیکی وزارت و یا اداره: صنعت و تجارت موقعیت:کابل تعداد بست: 2 بست بخش: ریاست حفظ و مراقبت پارک های صنعتی گزارشدهی به: آمر پارک های صنعتی کابل . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۷:۱۰

ولایت کابل

Background image

آمریت تطبیق پروژه

عنوان وظیفه: امرتطبیق پروژه بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 5 بست گزارشدهی به: امریت پلان و تطبیق پروژه ریاست انکشاف پارک های صنعتی

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۶:۵۹

ولایت کابل

Background image

انجنیر آبرسانی

عنوان وظیفه: انجنیر آبرسانی بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: ۱ بست گزارشدهی به: امریت خدمات انجنیری ریاست انکشاف پارک های صنعتی

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۶:۵۴

ولایت کابل

Background image

انجنیر برق پل چرخی

عنوان وظیفه: انجنیر برق پل چرخی بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 1 گزارشدهی به: امریت حفظ و مراقبت پارکهای صنعتی

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۶:۳۷

ولایت کابل

Background image

انجنیر برق

عنوان وظیفه: انجنیر برق بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 2 بست گزارشدهی به: امریت خدمات انجنیری ریاست انکشاف پارک های صنعتی

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۶:۲۶

ولایت کابل

Background image

انجنیرپلانگذاری

عنوان وظیفه: انجنیرپلانگذاری بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: ۱ بست گزارشدهی به: امریت پلان و تطبیق پروژه ها ریاست انکشاف پارک های صنعتی

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۶:۱۴

ولایت کابل

Background image

انجنیر ساحوی

عنوان وظیفه: انجنیر ساحوی بست: وزارت یا اداره: وزارت صنعت و تجارت موقعیت: کابل تعداد پست: 5 بست گزارشدهی به: امریت پلان و تطبیق پروژه ها ریاست انکشاف پارک های صنعتی

Pagination