پروسه داوطلبی پروژه خدمات مشورتی

yonus_shafaq
Tender, bid

Publish Date

Closing Date

Location ولایت کابل

وزارت صنعت و تجارت    نهاد تدارکاتی: 
شماره قرار داد: MOIC/QCBS/CS/99/002 
روش انتخاب:      قیمت و کیفیت ( QCBS)

The campaign of Invest in Afghanistan (IIA) for investment promotion and opportunities in which comprises the followings: (1) Primary sector, (2) Light Industry, (3) Heavy Industry, & (4) Non-Tradable Sector of Afghanistan through following tools:

  • A to Z Investment Guide and other marketing materials (translated in English, Chinese, Arabic, Russian, Pashto, and Dari languages)
  • IIA Website
  • IIA Mobile Apps (IOS & Android)
  • Social Media Platforms

Video clips for promoting investment sectors of Afghanistan

وزارت صنعت و تجارت از تمامی داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی پروژه خدمات مشورتی فوق الذکر مورد ضرورت این اداره طبق لایحه وظایف اشتراک نموده و بسته های اظهار علاقه مندی خویش را از تاریخ نشر اعلان الی  21 جوزا  برای 14 روز تقویمی تسلیم نمایند. سند درخواست برای ظهار علاقه مندی یا ( REOI) را میتوانند به زبان انگلیسی از وب سایت وزارت www.moci.gov.af  دریافت نمایند.

آدرس : کارته سه ، سرک دارلامان ، مدیریت تدارکات خدمات مشورتی، آمریت تدارکات، وزارت صنعت و تجارت، منزل سوم.

ایمیل ادرس:wahid.wesal2017@gmail.com/ humamajiz14@gmail.com     

شماره های تماس:0798688838-0785000891-0202103405 

Documents

tor
eoi_for_promototion

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۱۲:۶ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود { وزارت صنعت و تجارت} ادرس: سرک دارالامان،، در نظر دارد قرار داد(اعمار مرکز واحد طی مراحل اسناد . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ - ۱۸:۱۷ ولایت کابل
Background image

پروسهء داوطلبی باز داخلی (تدارک 9126 کیلو گاز مایع محروقات زمستانی برای سال مالی 1399

وزارت صنعت و تجارت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسهء داوطلبی باز داخلی (تدارک 9126 کیلو گاز مایع محروقات زمستانی برای سال مالی 1399) اشتراک نموده وشرطنامه ره به لسان . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ - ۱۵:۲۳ ولایت کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود { وزارت صنعت و تجارت} ادرس: سرک دارالامان،، در نظر دارد قرار داد( پرزه جات وسایط نقلیه را برای . . .

Back to tenders