آمر تنظیم فعالیت های مقام وزارت

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

عنوان وظیفه:

آمر تنظیم فعالیت های مقام وزارت

بست:

3

وزارت یا اداره:

صنعت و تجارت

موقعیت:

کابل

تعداد پست:

1

بخش مربوطه:

ریاست دفتر

گزارشده به:

رییس دفتر

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

......................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: انسجام وتنظیم امور ملاقات، مجالس رسمی ، محافل یومیه مقام و رهبری  وزارت صنعت و تجارت.

.........................................................................................................................................................................

 صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. حفظ و نگهداشت اسناد و اوراق مربوط به مقام وزارتوزارت صنعت و تجارت جهت استفاده بعدی .
 2. تنظیم ملاقات، مجالس رسمی و محافل مقام  در مطابقت با پلان مطروحه و تقسیم اوقات مرتبه.
 3. اخذ مکاتیب ، پیشنهادات و سایر اسناد واصله به مقام  غرض  طی مراحل بعدی آن.
 4. ترتیب اجندای جلسات کاری مقام  در مطابقت به هدایت و ارسال آن به مراجع داخلی و اعضای اشتراک کننده در جلسات به منظور آگاهی اشتراک کننده گان جلسات.
 5. اشتراک در جلسات کاری مقام  به منظور یاد داشت از جریان جلسات و در صورت ضرورت تکثیر و ارسال آن به مراجع ذیربط.
 6. اخذ احکام و هدایات مقام  به منظور  ابلاغ آن به سایر مراجع داخلی .

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوردهای آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، به منظور حصول اطمینان از استخدام رشد، تشویق و آموزش آنها؛
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تآ مین ارتباط تلیفونی و مخابروی مقام وزارت صنعت و تجارت با سایر ادارات جهت بهبود،سهولت واجراات کاری.
 2. تنظیم ارتباطات تلیفونی مقام  با تمام ادارات و مراجع مربوط جهت تامین ارتباط با ادارات و مراجع ذیربط.

........................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل شرایط لازم برای احزار این بست در احکام مندرج ماده (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. رشته تحصیلی:  حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، حقوق، اداره عامه، مدیریت (منجمنت)، پالیسی عامه، اداره صنعت، علوم اجتماعی،حقوق تجارت، تجارت بین المللی، اداره و تجارت، اقتصاد ملی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور؛
 3. مهارت های لازم: تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری و یا پشتو) آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط می توانند برای احزار این بست درخواست نمایند؛

بناء متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 21/02/1399 الی 31/02/1399 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل pdf ضم نموده طبق اطلاعیه ظمیمه شده به این ایمیل آدرس  moic.humanresource@gmail.com ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies