مدیریت عمومی هماهنگی خدمات امور کوچی ها

yonus_shafaq
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۳ - ۱۳:۳
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

عنوان وظیفه:

 مدیریت عمومی هماهنگی خدمات امور کوچی ها    

بست:

۴

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

  آمر هماهنگی    

گزارش­گیر از:

کود بست :

 کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

.........................................................................................................................................................................

 هدف وظیفه:  اجرای ماموریت ها مبنی بر اهداف و مقاصد وزارت که  از طرف  ریس دفتر مقام وزارت سپرده میشود

........................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:  

وظایف تخصصی:

 1.  بلند بردن ارتقا ظرفیت کوچیها دربخشها ی مالداری وتولیدات لبنی بمنظور ارتقای سطح اقتصاد شخصی وخانواده گی کوچی ها
 2. حصول اطمینان ازتدویر ورکشاپ ها، سیمینارهای آموزشی جهت ترویج وانکشاف تولیدات لبنیات وغیره درولایات مربوطه برای کوچیها.
 3. ارزیابی وضعیت امور کوچی ها دربخش های اقتصاد، وسایرعرصه ها بمنظور رسیدگی به چالشهای پیش آمده در هماهنگی با ادارات سکتوری .
 4. تهیه راپور اساسی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی  کوچیها درعرصه های تولید و صنعت، بمنظور رفع چالشهای پیش بینی شده و ایجاد تسهیلات لازم برای  تولیدات و منسوجات شان
 5. ایجاد تسهیلات لازم در عرصه بازاریابی تولیدات کوچی ها.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب و تنظیم پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی تدارکات جهت نیل به اهداف از قبل تعیین شده
 2. ارایه گزارش های اجراآت ماهوار، ربعوار و سالانه به مسول ارایه خدمات تجارتی  جهت آگاهی از اجراات بخش.
 3. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود .

وظایف هماهنگی:

 1. تامین هماهنگی وارتباط با نمایندگان کوچی ها بمنظور فراهم آوری تسهیلات در عرصه  تجارت های کوچک ومتوسط.

........................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل شرایط لازم برای احزار این بست در احکام مندرج ماده (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. رشته تحصیلی:  حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های:، اقتصاد، اداره عامه، مدیریت (منجمنت)، پالیسی عامه، اداره صنعت، مدیریت بازاریابی، تجارت بین المللی، اداره و تجارت، اقتصاد ملی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل یک  سال برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور؛
 3. مهارت های لازم: تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری و یا پشتو) آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط می توانند برای احزار این بست درخواست نمایند؛

بناء متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 21/02/1399 الی 31/02/1399 از طریق سایت وزارت صنعت وتجارت www.moci.gov.af سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات واداری خدمات ملکی و سایر سایت های معتبر کشور فورم درخواستی را به طور آنلاین اخذ و دانلود نموده بعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل pdf ضم نموده طبق اطلاعیه ظمیمه شده به این ایمیل آدرس  moic.humanresource@gmail.com ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies