آمرتطبیق پروژه

yonus_shafaq
چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۳:۸
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

عنوان وظیفه:

آمرتطبیق پروژه

کود بست:

 

وزارت یا اداره:

وزارت صنعت و تجارت

موقعیت:

کابل

تعداد پست:

1 پست

گزارشدهی به:

آمریت پلان و تطبیق پروژه ریاست انکشاف پارک های صنعتی

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

هدف وظیفه

مدیریت، نظارت، هم اهنگی، تنظیم، و تطبیق پروژه های زیر بنا های پارک های صنعتی

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی پروژه  به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت
 2.  مدیریت و نظارت از امور تخنیکی و تدارکاتی پروژه
 3. مرور ، ابراز نظر  و تائید بخش تخنیکی اسناد داوطلبی پروژه های منظورشده غرض طی مراحل تدارکاتی و عقد قرار داد ها.
 4.  تامین هم اهنگی و نظارت ازتمام امور پلانی و اجرائیوی انجنیران ساحوی پروژه هاحین تطبیق  پروژه ها.
 5. تعیین و معرفی انجنیر ساحه و یا نماینده استخدام کننده برای شرکت های قرارداد ی قبل از اغاز کار عملی پروژه طبق شرایط قرار داد.
 6. نظارت و کنترول متداوم از ترتیب و تنظیم دفتر های ساحوی پروژه های قرارداد شده طبق شرایط قررداد های منعقده.
 7. نظارت متداوم ازموجودیت اسناد تخنیکی، تامین ارتباطات ، نحوه  تطبیق پروژه ها  طبق پلان های کاری منظور شده
 8.  حصول اطمینان از کنترول کمیت و کیفیت مواد ساختمانی طبق مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد ها در پروژه های تحت کار
 9. نظارت از  اجرای اندازه گیری مشترک کارهای انجام شده توسط شرکت های قرار داد کننده  بمنظور طی مراحل صورت حساب ها
 10. نظارت و کنترول متداوم  از اجراات شرکت های قراردادکننده  بمنظور اطمینان  از تکمیل شدن پروژه درمدت زمان و قیمت تعیین شده با نظر داشت سفارشات  معیار های قبول شده ملی و بین المللی
 11. مرور راپور های ماهانه پیشرفت کار پروژه  و ارایه ان بریاست انکشاف پارکهای صنعتی.
 12. حصول اطمینان از اجرای سروی وبررسی  نهایی پروژه توسط هئیت موظف بعد ازدریاقت گزارش تکمیل کارپروژه بمنظور تسلیمی موقت .
 13. تصدیق پرداخت آخری شرکت های قراردادی  به اساس گزارش هیت موظف تسلیمی موقت پروژه ومطابقت کامل کار های انجام شده  با مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد.
 14. اشتراک در مجالس تخنیکی ، کنفرانس های هم اهنگ کننده و پیشنهاد را ه حل ها حین بروز مشکلات واختلاف نظر ها در پروؤه های تحت کار.
 15. انجام سایر وظایف  قانونی مرتبط به وظیفه که از جانب امرین مربوط به وی سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های  انجنیری ،.مدیریت پروژه ها و به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود.
 2. حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .
 3. بلدیت کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه به شمول ایمیل،  برنامه آفیس و تهیه و ترتیب دیتابیس در اکسل.

علاقمندان محترم میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را توام با اسناد لازمه (تحصیلی و تجربه کاری) به ایمیل (ipgd.moci@gmail.com) ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies