آمر مدارهای یکپارچه و ثبت اختراعات

yonus_shafaq
چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۱۲:۵۵
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

ولایت کابل

عنوان وظیفه:

آمر مدارهای یکپارچه و ثبت اختراعات

بست:

۳

وزارت یا اداره:

صنعت و تجارت

موقعیت پست:

بخش مربوطه:

کابل

ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری/ مقام وزارت

تعداد پست:

۱  

گزارشده به:

رئیس حمایت مالکیت فکری

گزارش­گیر از:

کود بست :

کارکنان تحت اثرمطابق ساختار تشکیل

۰۵۵-۰۷-۹۰-۲۵

تاریخ بازنگری:

۴/۷/۱۳۹۸

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت، کنترول و نظارت از تطبیق پلان های مطروحه  پیرامون ثبت و بررسی اختراعات و مدار های یکپارچه در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار، ماهوار و سالانه ریاست مربوطه در مطابقت با پلان واهداف وزارت.
 2. نظارت از نحوه ثبت ، بررسی اختراعات و مدار های یکپارچه بمنظور اجراات موثر و مثمر.
 3. ارایه مشوره های لازم تخنیکی و مسلکی به رئیس مربوطه  جهت اجرای بهتر امور در اداره مربوطه.
 4. همآهنگی در قبال پذیرش در خواست های اختراعات خارجی که در ابعاد بین المللی به ثبت رسیده باشد .
 5. اشتراک در جلسات ادارات زیربط به نمایندگی از اداره مطابق پلان از قبل طرح شده.
 6. ترتیب گزارشات پیرامون فعالیت های ثبت اختراعات و مدار های یکپارچه در همآهنگی و همکاری گروپ کاری مستقر در اداره در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه.
 7. رهنمایی و همکاری درخصوص ساده سازی تسهیل وایجاد طرزالعمل های موثر وافزایش دسترسی و عرضه خدمات بیشتر به سکتور خصوصی غرض تشویق ورسمی سازی اقتصاد درکشور.
 8. ارایه مشوره های لازم تخنیکی ومسلکی ،عندالضرورت به رئیس عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری راجع به مسایل چگونگی حمایت از ثبت اختراعات و مدار های یکپارچه .
 9. تعمیم تجارب حاصله از مراجع بررسی و کنترول شده با کارمندان مسلکی غرض آگاهی و ارتقای ظرفیت شان.
 10. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 11. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف فنی و مسلکی کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
 12. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .
 13. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

............................................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های احصاییه و علوم معلوماتی ،حقوق، اقتصاد، اداره عامه، اداره صنعت، اقتصاد ملی، پالیسی عامه، مدیریت( منجمنت)،‌ اداره و تجارت، مدیریت و رهبری، مدیریت اطلاعات ، اقتصاد سیاسی، بازاریابی، پلانگذاری، مدیریت بازرگانی و به(حایز سند بالاتر ) ترجیح  داده میشود.
 2. حداقل دو سال تجربه کاری یا سایر  موارد  مرتبط به وظیفه.
 3. آشنائی کامل به برنامه های کامپیوتری و توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) .
 4. تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی دری و یا پشتو و آشنائی با لسان انگلیسی.

واجدین شرایط بست های فوق الذکر میتوانند از تاریخ 1399.04.25 الی 1399.05.05 از طریق ویب سایت وزارت صنعت وتجارت moci.gov.af  وسایت کمیسیون محترم اصلاحات اداری وخدمات ملکی فورم درخواستی آنرا بطور آنلاین اخذ بعداز خانه پری دقیق تمام اسناد خویش را اسکن ودر یک فایل PDF که از 5mb زیادتر نباشد ضم نموده طبق اطلاعیه ضمیمه شده به این ایمیل آدرس hr.moci2018@gmail.com  ارسال نمایند.

بخاطر دریافت فورم درخواستی اینجا کلیک نمائید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies